top of page
  • Alle minderjarigen moeten een schriftelijke toestemming overleggen, ondertekend door hun ouders of de persoon die voor hen verantwoordelijk is.

  • Elke gestarte huur is volledig verschuldigd en kan niet worden gerestitueerd.

  • Er is een borg vereist.

  • Het overleggen van een identiteitsbewijs is verplicht.

  • De borg kan in geen geval worden gebruikt ter dekking van een huurverlenging.

  • De huurder verplicht zich ertoe het materiaal met zorg te gebruiken. De huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor lichamelijk letsel en materiële schade die hij veroorzaakt bij het gebruik van het gehuurde materiaal dat hij onder zijn hoede heeft (artikel 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek). In geval van diefstal of ongeval moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de politie of rijkswacht en moet het verhuurbedrijf op de hoogte worden gebracht. Bij diefstal of indien hij aansprakelijk is voor een ongeval, moet de huurder of zijn verzekering de door de verhuurder geleden schade (vervangingswaarde van het materiaal en bedrijfsschade) herstellen. In dit geval blijft de borgsom op rekening van de verhuurder staan en wordt deze gebruikt ter vergoeding van de schade. De verzekering “hoofd van het huishouden” dekt de schade veroorzaakt aan derden door de huurder of zijn minderjarige kinderen. De verhuurder is niet verzekerd tegen diefstal van het gehuurde materiaal.

  • Het is verboden het gehuurde materiaal te wijzigen, grote reparaties uit te voeren, onder te verhuren (behalve professionelen), een passagier anders dan een jong kind te vervoeren op voorwaarde dat er een goedgekeurde zitplaats is geïnstalleerd, of de huur te verlengen zonder voorafgaande toestemming. Anders wordt het initiële tarief toegepast voor de gehele duur van de huur.

  • Als er sprake is van aanzienlijke verslechtering van de apparatuur, wordt er een korting op de borgsom uitgevoerd.

  • Na aanvaarding en ondertekening van het contract erkent de huurder de huur onder zijn volledige verantwoordelijkheid te nemen tot de volledige teruggave van het materiaal.

  • In overeenstemming met artikel L. 612-1 van het Consumentenwetboek heeft de consument, met inachtneming van artikel L.152-2 van het Consumentenwetboek, de mogelijkheid om binnen een termijn van minder dan dan één jaar vanaf de schriftelijke klacht bij de professional.

 

            Deze vestiging heeft, door lidmaatschap geregistreerd onder nummer CS0001571/2009, SAS Médiation                      Oplossing als consumptiebemiddelingsentiteit.

 

            Om contact op te nemen met de bemiddelaar, moet de consument zijn verzoek indienen:

            - Hetzij schriftelijk aan:

            Sas-bemiddelingsoplossing

            222 chemin de la schaapskooi

            01800 Sint-Jean de Niost

            Zo een. 04 82 53 93 06

 

            - Hetzij per e-mail naar: contact@sasmediationsolution-conso.fr

 

            - Ofwel door het online formulier 'Verwijs naar de bemiddelaar' in te vullen op de                                                                      website https://www.sasmediationsolution-conso.fr

bottom of page